پلن شماره 1

100

برگ

برای استعلام قیمت لطفا تماس بگیریدحداقل سفارش 5.00050 برگ دولایه 15طول * ١١ عرض * 4ارتفاعتيشو درجه يك سفيد وارداتى + مقوا 280 گرم هنسل درجه يك 

چاپ ٤ رنگ + يووى،سلفون + كارتن مادر سه لايه سفيد+ فيلم و زينك

پلن شماره 2

100

برگ

برای استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید


حداقل سفارش 5.00050 برگ دولایه


روميزى سايز جعبه ٢٣ طول * ١١ عرض *4ارتفاع


تيشو درجه يك سفيد وارداتى + مقوا ٣٠٠ گرم هنسل درجه يك
چاپ ٤ رنگ + يووى،سلفون + كارتن مادر سه لايه سفيد+ فيلم و زينك + ويندوپچ

پلن شماره 3

150

برگ

برای استعلام قیمت لطفا تماس بگیریدحداقل سفارش 5.000


75 برگ دولایه


مكعبى سايز جعبه ١١ طول * ١١ عرض * 11ارتفاع


تيشو درجه يك سفيد وارداتى + مقوا ٣٥٠ گرم هنسل درجه يك
چاپ ٤ رنگ + يووى،سلفون + كارتن مادر سه لايه سفيد+ فيلم و زينك + ويندوپچ

پلن شماره 4

200

برگ

برای استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید
حداقل سفارش ٥,٠٠٠ عدد


100برگ دولایه


مينى سايز جعبه ١٥ طول * ١١ عرض *5 ارتفاعتيشو درجه يك سفيد وارداتى + مقوا ٣٠٠ گرم هنسل درجه يكچاپ ٤ رنگ + يووى،سلفون + كارتن مادر سه لايه سفيد+ فيلم و زينك

پلن شماره 5

200

برگ

برای استعلام قیمت لطفا تماس بگیریدحداقل سفارش ٥,٠٠٠ عدد


100 برگ دولایه


روميزى سايز جعبه ٢٣ طول * ١١ عرض * 5ارتفاعتيشو درجه يك سفيد وارداتى + مقوا ٣٠٠ گرم هنسل درجه يك
چاپ ٤ رنگ + يووى،سلفون + كارتن مادر سه لايه سفيد+ فيلم و زينك + ويندوپچ

پلن شماره 6

300

برگ

برای استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید


حداقل سفارش ٥,٠٠٠ عدد


150برگ دولایه


روميزى سايز جعبه ٢٣ طول * ١١ عرض *8 ارتفاعتيشو درجه يك سفيد وارداتى + مقوا ٣٥٠٠ گرم ويرجين درجه يك پشت سفيدچاپ ٤ رنگ + يووى،سلفون + كارتن مادر سه لايه سفيد+ فيلم و زينك + ويندوپچ

| دستمال کاغذی تکین

| دستمال کاغذی تکین