گام اول:

جهت سفارش محصول ابتدا با کلیک بر روی دکمه دانلود فایل خام طراحی جعبه دستمال کاغذی کلیک کرده و ان را دانلود کنید.
 

گام دوم:

بعد از دانلود فایل خام طراحی دستمال کاغذی و طراحی فایل مد نظر خودتون بااید ان را به فرمت عکس برای ما ارسال کنید . jpg,png فرمت های مورد پذیرش سیستم می باشد.
 

گام سوم:

با انتخاب یکی از دو دکمه زیر جهت سفارش بسته بندی دستمال کاغذی ۱۰۰ برگه (۵۰ برگ پشت رو) و یا سفارش بسته بندی دستمال کاغذی ۲۰۰ برگه (۱۰۰ برگ پشت رو) میتوانید سفارش خود را ثبت کنید .
| دستمال کاغذی تکین

| دستمال کاغذی تکین