آدرس کارخانه : شهرک صنعتی اشتهارد -فازیک - دکتر حسابی شرقی _ کوچه ارشاد 4 - پلاک 584

| دستمال کاغذی تکین

| دستمال کاغذی تکین