ادرش شرکت ما

  • تکین
    فکس : 02637773177 ادرس دفتر فروش : شهرك صنعتى اشتهارد، فاز يك، بلوار ابوريحان، بلوار دكتر حسابى شرق، كوچه ارشاد(تهران كاغذ)، قطعه ٥٨٤، شركت لطيف سلولز

  • 021-26707040 021-26707050 0912-6666241

  • Takin.inc@gmail.com