تاریخ ابلاغ لیست قیمت :97/11/07

 

PLAN

Number

minutes

Price

Price

Price

Price for 1 minute

Price for 1 minute

پلن شماره 1

100

برگ مینی

برای استعلام قیمت لطفا تماس بگیریدحداقل سفارش 10.00050 برگ دولایه 15طول * ١١ عرض * 4ارتفاعتيشو درجه يك سفيد وارداتى + مقوا 300 گرم هنسل درجه يك 

چاپ ٤ رنگ + يووى،سلفون + كارتن مادر سه لايه سفيد+ فيلم و زينك


پلن شماره 2

100

برگ رومیزی

برای استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید


حداقل سفارش 10.00050 برگ دولایه


روميزى سايز جعبه ٢٣ طول * ١١ عرض *4ارتفاع


تيشو درجه يك سفيد وارداتى + مقوا ٣٠٠ گرم هنسل درجه يك
چاپ ٤ رنگ + يووى،سلفون + كارتن مادر سه لايه سفيد+ فيلم و زينك + ويندوپچ


PLAN

Number

minutes

Price

Price

Price

Price for 1 minute

Price for 1 minute

پلن شماره 3

200

برگ رومیزی

برای استعلام قیمت لطفا تماس بگیریدحداقل سفارش 10,000 عدد


100 برگ دولایه


روميزى سايز جعبه ٢٣ طول * ١١ عرض * 5ارتفاعتيشو درجه يك سفيد وارداتى + مقوا 350 گرم هنسل درجه يك
چاپ ٤ رنگ + يووى،سلفون + كارتن مادر سه لايه سفيد+ فيلم و زينك + ويندوپچ


پلن شماره 4

300

برگ رومیزی

برای استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید


حداقل سفارش 10,000 عدد


150برگ دولایه


روميزى سايز جعبه ٢٣ طول * ١١ عرض *8 ارتفاعتيشو درجه يك سفيد وارداتى + مقوا 350 گرم ويرجين درجه يك پشت سفيد کرهای درجه یکچاپ ٤ رنگ + يووى،سلفون + كارتن مادر سه لايه سفيد+ فيلم و زينك + ويندوپچ


منو
| دستمال کاغذی تکین

| دستمال کاغذی تکین